Αγγελική Κάλλη

Διευθύντρια Εκπαιδευτικού Κέντρου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972.

—–Η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας το 2017 για τις πτήσεις ΣμηΕΑ (drone), αποτέλεσε μία πρόκληση στο οικογενειακό της περιβάλλον.

—-Μετά από την πορεία της στον ιδιωτικό τομέα, ίδρυσε το 2017 το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣμηΕΑ με τη επωνυμία «The Drone Project pilot academy» στη πόλη του Βόλου.

—-Την πρώτη σχολή εκπαίδευσης χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, έρχεται μετά από ένα χρόνο, να συμπληρώσει η επέκταση της σχολής στην πόλη της Λάρισας.

Λοιπές Δραστηριότητες:

—-Εκπαιδευτής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόησης (ΚΑΡΠΑ) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC).

—-Εκπαιδευόμενη στο Ελληνικό σύστημα αυτοάμυνας DRCS.

—-Ενεργός εθελοντής της Ελληνικής Ομάδος Διάσωσης & Υγειονομικών Αποστολών (ΕΟΔΥΑ).