Γεωπερίφραξη (Geofencing)

—–Ως γεωπερίφραξη νοείται ο περιορισμός της πρόσβασης ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων περιοχών στις οποίες αυτό δεν εισέρχεται βάσει του σχεδιασμού του λογισμικού ή/και του υλικού του, ακόμη και εάν ο χειριστής εκούσια ή ακούσια δώσει εντολή στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος να εισέλθει στις συγκεκριμένες περιοχές.

—–Τις περιοχές  No Fly Zone (NFZ) στην Ελλάδα μπορείτε να τις δείτε εδώ.

—-

     

Για την άρση της γεωπερίφραξης, ακολουθήστε τον σύνδεσμο DJI Geofence εδώ.

—–Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη λογαριασμού DJI και τα απαραίτητα έγγραφα εξουσιοδότησης από την αρχή που ελέγχει την NFZ.

—–Για άλλους κατασκευαστές ΣμηΕΑ, απευθυνθείτε στο site της εταιρείας.