Νικόλαος Βορνίτης

Υπεύθυνος Πτητικής Εκπαιδεύσεως

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969.

—-Μετά το λύκειο πέρασε με εξετάσεις στη ΣΜΥ, όπου αποφοίτησε το 1989. Μετά την αποφοίτησή του, εκπαιδεύτηκε σε Βασικά Σχολεία Πυροβολικού και υπηρέτησε στην 79 ΑΔΤΕ στη Σάμο.

—-Το 1991 επιλέχθηκε για την Σχολή Αεροπορίας Στρατού, όπου αποφοίτησε ως χειριστής Ελικόπτερων. Από τότε υπηρέτησε σε Μονάδες Αεροπορίας Στρατού ως χειριστής Ε/Π. Το 1996 επιλέχθηκε ως πιλότος επιθετικού Ε/Π (AH-64A APACHE) και μετεκπαιδεύτηκε στις ΗΠΑ. Κατέχει συνολική πτητική εμπειρία άνω των 1.500 ωρών.

—-Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο στρατό αποφοίτησε από ποικίλα στρατιωτικά σχολεία και σεμινάρια.

—-Είναι χειριστής drone από το 2012 με συνολική εμπειρεία άνω των 200 ωρών.

—-Το 2016 εκπαιδεύτηκε στην Αγγλία στα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αερο-σκαφών (ΣμηΕΑ).

Λοιπές Δραστηριότητες:

—-Πιστοποιημένος από την ΥΠΑ εκπαιδευτής ΣμηΕΑ (drone).

—-Πιστοποιημένος εκπαιδευτής αυτοάμυνας του Ελληνικού συστήματος DRCS.

—-Εκπαιδευτής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόησης (ΚΑΡΠΑ) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC).

—-Εκπαιδευτής Α’ Βοηθειών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Επιμόρφωση Ζωής» (Επι.Ζω).

—-Τακτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Χειριστών Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΠΕΧΜΕΑ).

—-Τακτικό μέλος της ιατρικού ενδιαφέροντος «Εταιρίας Φροντίδας Υγείας Και Εκπαίδευσης» (ΕΦΥΚΕ).

—-Ενεργός εθελοντής της Ελληνικής Ομάδος Διάσωσης (ΕΟΔ).

—-Ενεργός εθελοντής της Ελληνικής Ομάδος Διάσωσης & Υγειονομικών Αποστολών (ΕΟΔΥΑ).