Στη Λάρισα

 

Στο Βόλο

(Κ. Καρτάλη 150)

Εκπαίδευση Pro Pilot Course

—-Στις ξεκινάει στις 19 Οκτωβρίου 2020 ξεκινάει το νέο τμήμα εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ΣμηΕΑ.

—–Επόμενη εκπαιδευτική σειρά τον Μοέμβριο.

—–Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες της σχολής στις πόλεις του Βόλου και της Νίκαιας Λάρισας, στις ημερομηνίες που φαίνονται στο ημερολόγιο.

—–—–Για λεπτομέρειες σχετικά με την θέση μας ή την εκπαίδευση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα της σχολής ή μέσω μηνύματος από τη σελίδα Επικοινωνία.

—–Η εγγραφή στο τμήμα γίνεται με την αποστολή της Αίτησης Εγγραφής στο [email protected]

—–Εκπαίδευση Fly for Fun Course

—–Για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τις αρχές μιας ασφαλούς και νόμιμης πτήσης, η σειρά Fly for fun, θα σας δώσει την απαραίτητη γνώση.

—–Τα μαθήματα γίνονται μετά από ραντεβού στην έδρα της σχολής. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης στον χώρο σας, μετά από επικοινωνία. 

—–Για κάθε πληροφορία και επικοινωνία, πατήστε εδώ.