Εκπαιδευτική Ύλη ΣμηΕΑ 

  Τα αντικείμενα που διδάσκονται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης προετοιμάζουν τον μελλοντικό χειριστή drone στην κατανόηση των αρχών και της λειτουργίας του εναέριου χώρου αλλά κυρίως στην ασφαλή διεξαγωγή  των πτήσεων.

      Αναλυτικότερα η εκπαιδευτική ύλη περιλαμβάνει:

   Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας, 5 ώρες

   Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας και Νομοθεσία ΣμηΕΑ, 5 ώρες

   Βασική Αεροπορική Μετεωρολογία, 5 ώρες

   Αεροναυτιλία 8 ΩΡΕΣ Ανθρώπινες Δυνατότητες, 8 ώρες

   Αεροδυναμική Πτήσης, 6 ώρες

   Επικοινωνίες, 6 ώρες

   Τεχνικές Γνώσεις ΣμηΕΑ, 7 ώρες

Flight Simulators
—–Η αρχική πτητική και πρακτική εκπαίδευση διεξάγεται με τους καλύτερους εξομοιωτές.
—–Μέσα σε ρεαλιστικό περιβάλλον εκπαίδευσης σε υπολογιστή, μπορούν οι εκπαιδευόμενοι με ασφάλεια, να αποκτήσουν εμπειρία και να διδαχτούν τις αρχές της ασφαλούς πτήσης, ακόμη και αν έχουν μηδενική εμπειρία.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ